English
Начало Регламент График Категории Жури Номиниране Допуснати кандидати Церемония Партньори
Елена Алтимирска
Елена Алтимирска е доктор по организационна психология, завършила е Executive MBA към Cotrugli Business School, притежава следдипломна квалификация по „Управление на човешки ресурси”, Certificate in Training Practice към CIPD, акредитиран старши коуч към IIC&M.
Елена Алтимирска e основател и управляващ партньор в консултантска компания «Бизнес Ефект», както и преподавател в СУ «Св.Кл.Охридски» и НБУ в няколко магистърски програми по: «Психология на човешките ресурси», «Коучинг», «Организационно консултиране», «Методи за диагностика в организацията» и др.
Елена Алтимирска има над 20 годишен опит като мениджър Човешки ресурси, консултант, фасилитатор, коуч и треньор в областите: Управление на хора и екипи, Мениджърски умения, Организационно развитие и управление на промяната, Търговски умения, Водене на преговори, Обучение за треньори и др.
 


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.