English
Начало Регламент График Категории Жури Номиниране Допуснати кандидати Церемония Партньори
Людмила Стоева
Людмила Стоева има над 20 години опит в управлението на човшеките ресурси, в различни български и международни компании от банковия сектор, като е заемала длъжности от експертно до най-високо мениджърско ниво. Тя е основател на първия корпоративен тренинг център в българска Банка и е организирала участието на първата международна банка, ситуирана в България, в корпоративен проект по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, финансирана от Европейския социален фонд.
Людмила е магистър по социология и доктор по икономика. Тя е CMCIPD, сертифициран вътрешен одитор по качеството от Германския институт по качеството, дипломант на Австрийската федерална стопанка камара по Маркетинг и мениджмънт. Провела е редица специализации по HRM в  европейски институции и международни банкови структури, с локация в Европа.
Людмила Стоева е член на Българска асоциация за управление на хора от нейното учредяване, а от 2013 до м. март 2016 година е член на УС на БАУХ.


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.