English
Начало Регламент График Категории Жури Номиниране Допуснати кандидати Церемония Партньори

Фази на протичане на конкурса

•    Фаза 1 – Кандидатстване

По време на тази фаза ще бъдат събирани кандидатури за награда във всяка категория. Само членове на Българска асоциация за управление на хора могат да участват в конкурса. Всяка подадена кандидатура трябва да съдържа стандартен формуляр и доказателства за кандидатурата. За да получите стандартния формуляр, трябва да попълните номинационната онлайн форма за участие в конкурса ТУК.

Ако желаете да предложите ваши колеги, партньори и др. да участват в конкурса, можете да ги номинирате, като използвате номинационната онлайн форма ТУК. Анонимността ви като номиниращ е гарантирана. Приемат се номинации само за членове на Българска асоциация за управление на хора. След получаване на номинация наш представител ще се свърже с номинирания, за да уточни дали приема или не да участва в конкурса.

Период: 24 октомври – 9 декември 2016 г.

•    Фаза 2 – Оценка по критериите за съответствие на Регламента

Провежда се от офиса на БАУХ и оценява спазването на срока, наличието на изискуемите документи: формуляр и доказателства.

Период:
10 декември – 13 декември 2016 г.

•    Фаза 3 – Оценка по допустимост

Провежда се от журито в конкурса по следните критерии:

- Релевантност спрямо категорията – номинацията да отговаря пълно и точно на описанието на категорията - като същност, съдържание и обхват;

- Представяне на кандидатурата – добре структурирано, ясно, конкретно и отлично оформено представяне; високо ниво на експертност на съдържателно ниво и много добра писмена култура при оформянето на изискуемите документи;

- Мотивация – демонстрирана висока мотивация за участие чрез представяне на номинацията с пълен/достатъчен набор от доказателства и онагледяващи материали според критериите за оценка.

Период:
14 декември 2016 г. – 10 януари 2017 г.


•    Фаза 4 – Оценка на кандидатурите по съответните критерии за категорията

Осъществява се от журито на база предоставените от кандидатите доказателства и по утвърдените показатели/критерии за всяка категория. По преценка на журито се провеждат срещи с кандидати.

Период: 11 януари 2017 г. – 15 февруари 2017 г.


Победителите ще бъдат обявени на специална церемония през февруари 2017 г.©2021 bapm.bg. Всички права запазени.